, , , ,

(PDF, 1990.24 )
, , , , -

(PDF, 1796.7 )
, , , -

(PDF, 2092.36 )
28.09. 2016 . 346 ,

(DOC, 901.5 )
- () -

(RAR, 3982.85 )
-

(DOC, 694 )
, , ,

(DOC, 661.5 )
-

(DOC, 662 )

(DOC, 1193.5 )
, , ( , , ),

(DOC, 781.5 )
, , , .

(DOC, 661.5 )
( ) , ,

(PDF, 5760.16 )
( ) ,

(PDF, 2124.3 )
( ) ,

(RAR, 587.74 )
( ) ,

(RAR, 47.99 )
( ) , , .

(RAR, 3115.06 )
( ) ,

(RAR, 936.92 )
,

(ZIP, 93.36 )